Home

SOCIETATEA DE MĂSURĂTORI TERESTRE ȘI CADASTRU DIN TRANSILVANIA (SMTCT)

SOCIETY OF LAND MEASUREMENTS AND CADASTRE FROM TRANSYLVANIA (SMTCT)

 

Scopul și obiectivele de activitate: scopul asociației SMTCT constă în reprezentarea și susținerea intereselor privind dezvoltarea geodeziei, cadastrului, topografiei românești, precum și promovarea imaginii acestora pe plan internațional.

 

Purpose and objectives of the activity: The purpose of the SMTCT society consists of representing and supporting the interests regarding the development of the Romanian geodesy, cadastre, topography, as well as the promotion of their image on an international level.

 

Society Journal – Nova Geodesia

 

 

Society address and contact

  • Societatea de Măsurători Terestre și Cadastru din Transilvania (SMTCT)
  • Society of Land Measurements and Cadastre from Transylvania (SMTCT)
  • Cluj-Napoca, 134 Donath Street, 400293
  • Romania
  • Web page: https://smtct.novageodesia.ro/